mandag den 8. august 2011

Johannes Åbenbaring: Opbygning

Skal man forstå Johannes Åbenbaring er det nødvendigt at have en forståelse af hvordan skriftet er bygget op. Men at forstå det er en vanskelig opgave, og der er stort set ikke nogen enighed om skriftets struktur.
Skriftet er ment til oplæsning (Jf 1,1-3) og det gør at man må forvente at man kan identificere nogle til der strukturerer skriftet. En af de formuleringer der er prægnante er udtrykket "i Ånden":

i 1,10 siges det: "På Herrens dag blev jeg grebet af Ånden"
i 4,2 siges det "Straks blev jeg grebet af Ånden"
i 17,3 sige det "Og den (Englen) førte mig i Ånden"
i 21,10 siges det "Og englen første mig i Ånden"

At denne inddeling ikke er helt til hest fremgår også af at den passer godt ind i konteksten. I 1,10 kommer den efter den indledende del af bogen, der slutter med en nådeshilsen. I 4,2 kommer den efter at de syv menighedsbreve er afsluttet. I 17,3 kommer den efter afslutningen af de syv skåle, og i 21,10 kommer den efter afslutningen af en række udsagn der er bundet sammen af "og jeg så". Det giver indledningsvis følgende opdeling:

1,1-8 Indledning
1,10-3,21: Første hoveddel: Menighedsbrevene
4,1-16,21: Anden hoveddel: Sejl, tegn og skålsyner
17,1-21,8: Tredie hoveddel: Dommen over Babylon, derefter nyskabelse
21,9-22,5 Fjerde hoveddel: Det nye Jerusalem
22,6-21: Afslutning

Den nærmere opdeling af første hoveddel giver sig selv, eftersom den stort set følger de syv menighedsbreve. Men hvad med anden hoveddel?

I 6,1 begynder åbningen af "de syv segl", og i 8,6 begynder basunerne at lyde. I 12,1 fortælles hvordan "et stort tegn viste sig på himlen". I 15,1 fortæller Johannes at han ser "et andet stort forunderligt tegn". Det tyder samlet set på en opdeling af det andet syn der ser sådan ud:

4-5 Tronsynet
6-8,5 De syv segl åbnes
8,6-11,9 De syv basuner lyder
12,1-14,20 Et stort tegnsyn
15,1-16,21 Et stort tegnsyn


Det næste syn løber fra 17,1-21,8, Det kan opdeles i to store dele:

17,1-19,10 Dommen over den store skøge
19,11-21,8 Jesu genkomst, krigen, 1000årsriget, dommen og nyskabelse

Det sidste store syn løber fra 21,9-22,5. Det indeholder en "rundvisning" i det nye Jerusalem, der begynder med at Johannes ser byens mur, porte, materialer og størrelse (v.11-21), og derefter (v.22-22,5) ser noget af det der er (og ikke er) i byen. Opdelingen er således:

21,9-21: Byens form og materialer
22,22 - 22,5 Byens indhold

I 22,6 begynder afslutningen på skriftet der varer frem til 22,21.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar