mandag den 2. januar 2012

Licona: The Resurrection of Jesus (iii): Den bedste forklaring

I arbejdet med en historisk tilgang til Jesu opstandelse opstiller Licona to argumenter, der hver især er bygget op om en rækker kriterier (p.108ff). De to argumenter er "arguments to the best explanation" og "arguments from statistical inference". Vi skal se nærmere på det første argument:

Argument to the best Explanation
Dette argument holder forskellige teorier og hypoteser op imod en række kriterier. Licona systematiserer dem i fem grupper (ved vidende at manden der introducerede dem, opdelte dem i 7 jf. http://en.wikipedia.org/wiki/Historical_method#Argument_to_the_best_explanation)


1) Explanatory scope
Dette kriterium går ud på, at den hypotese, der bruger de mest relevante data har den største forklarende værdi.

2) Explanatory power
Her er tanken at den hypotese, der forklarer data med mindst vaghed og tvetydighed har den største forklarende kraft. 

Licona sammenligner de to første kriterier med et puslespil: Hvis et puslespil lægges på to måder anser man den for mest rigtigt, som "vrider" brikkerne mindst muligt.

3) Sandsynlighed
Dette kriterium  spørger om andre kendte områder forelår en bestemt hypotese.

4) Undgå ad-hoc
Dermed menes at lave en ad-hoc antagelse der er nødvendig for at undgå at tesen falder til jorden. Dette kriterium er også blevet omtalt som "simplicitet": Jo færre antagelser man behøver at gøre for at få tesen til at holde jo bedre.

5) Oplysning
Hermed menes at hypotesen er med til at kaste lys over andre emner. Fx: Jesu historiske opstandelse kunne være med til at underbygge påstanden om at han gjorde krav på guddommelighed.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar