mandag den 16. januar 2012

Opstandelsen: Litteratur


Der kommer til stadighed litteratur, der behandler spørgsmålet om Jesu opstandelse og dens historicitet. Her er en liste med nogle af de nyere bidrag, samt lidt beskrivelse af dem.

The Resurrection of Jesus: A New Historiographical Approach (2010) (link)

Liconas bog er et forsøg på at anskue spørgsmålet om Jesu opstandelse ud fra et rent historisk synspuntk. Først er der en længere diskussion om hvad historieforskning er, og derefter bevæger han sig over i en historisk diskussion om de forskellige kilder til Jesu opstandelse. Her skelner han mellem kristne og ikke-kristne kilder, og ender i en konklusion at vi ike har nogle officielle dokumenter om Jesu henrettelse, men det vi har er brugbart, da det er tidligt materiale, og indeholder flere forskelliges vidnesbyrd, inklusiv en, der har været modstander af bevægelsen.'
Derefter går han over i en dialog med flere af de nyere forståelse af hvad den kristne forkydelse af Jesus som opstanden er opstået. Her går han i dialog med flere af dem, der har ytret sig om dette spørgsmål i nyere tid.

The Resurrection of Jesus: John Dominic Crossan and N. T. Wright in Dialogue (2005) (link)
Denne bog er lidt anderledes end de andre; Den er udskriftet af en dialog, som Crossan - der afviser Jesu opstandelse, og Wright - der anser Jesu opstandelse for at være en historisk begivenhed. Det er en meget kvalificeret dialog, som man kan lære meget af.

The Empty Tomb: Jesus beyond the Grave (2005) (link)
Denne bog er ikke én samlet bog, men en række bidrag, der alle forsøger at sandsynliggøre at Jesus ikke opstod. Jeg skal ikke her gennemgå alle indlæggene men vil se på et af de indlæg, som - så langt jeg kan se -  er det vægtigste bidrag i bogen "The spiritual Body of Christ and the Legend of the Empty Tomb" skrevet af Richard C. Carrier (link). Det indlæg har jeg skrevet om her.


Wright: The Resurrection of the Son of God (2003) (link)
N.T. Wrights bog om opstandelsen fra 2003 er vanskelig at komme uden om, når det handler om Jesu opstandelse. Den består groft sagt af tre dele; Den første del handler om, hvordan man generelt tænke om opstandelse før og på Jesu tid, både i jødiske og græske sammenhænge.
Den næste del handler om hvad NT siger om opstandelse, både Jesu opstandelse og de troendes opstandelse.
Den sidste del er et forsvar for den historiske troværdighed af Jesu opstandelse. Her synes jeg Wright har leveret et af de bedste bidrag jeg selv har stiftet bekendtskab med.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar