mandag den 12. marts 2012

En blodrød tråd
 Der var en der engang fortalte mig at en god andagt skulle have tre elementer:  Kontakt med bibelteksten, kontakt med det levede liv og en god struktur.  Sverre Bøes nye bog En blodrød tråd gennem Johannes’ Åbenbaring  må sige at have alle tre dele.
Hans bog er ikke en normal kommentar. Den ligger i grænselandet mellem en ”kommentar” og en ”opbyggelig bog”, og det meste forfatteren virkelig godt.  I det første kapitel spørger Bøe hvad slags bog Johannes Åbenbaring er. Han ender med at sige at Åbenbaringen ikke alene er en afsløring af fremtiden. Den er forkyndelse, men også en fremtidsbog. 

Der er også mange gode udlægning af detaljer, selv om man hist og her ikke er enig med ham, så får han lavet mange gode iagttagelser, og overvejelser som mange vil få meget gavn af.  Helt fundamentalt knytter han bogen sammen med GT, og gør det på en fortrinlig måde. Samtidig er han generet meget åben og fair overfor andre tolkninger end sin egen. Omkring Åbenbaringen kapitel 7 diskuterer han forståelsen af de 144000 og senere diskuterer han forståelsen af kvinden i kapitel 12 (p.101). Det gør han på en forbilledlig respektfuld måde; Han står ved hvad han selv mener, samtidig med at han er meget loyal overfor andre tolkninger.

Et eksempel på hvordan tekstlæsning, sammenkobling med GT og forkyndelse går op i en højere enhed er afsnittet om den nye verden.  Skønt han ikke får svaret på alle de spørgsmål, jeg gerne ville stille ham, så kommer han tæt ind på teksten, og får rigtig meget med sig.
Samtidig er der enkelte af overvejelserne som jeg syne bliver spekulative; fx refleksionerne over den mulige sammenkobling mellem den tredje basun (8,10) og Tjernobyl (p.56).  Det står mig noget uklart om Bøe refererer tolkningen med eller uden tilslutning; hvis det sidste var tilfældet rejser der sig en masse spørgsmål, som han ikke svarer på. Det er ærgerligt, for med det refleksionsniveau han i øvrigt har, ville han snildt kunne gøre det.  På samme måde går der lidt uklarhed i det, når han skal udlægge 666.

Alt i alt er det en bog som alle kan få rigtig meget glæde af at læse. Der er rigtig meget god forkyndelse, og der er rigtig meget god bibelindsigt at få med sig. 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar