onsdag den 18. april 2012

Ateister på fremmarch...

Jeg er blevet gjort opmærksom på siden http://www.biblen.info. Her pilles bibelen fra hinanden på kryds og tværs. Og man må tilstå at de har knoklet en del med det. Jeg er ikke enig med dem (hvilket måske ikke kommer som en overraskelse), og jeg vil bruge nogle blogindlæg på at forsvare det nye testamente som en historisk troværdig kilde til vidnesbyrd om Jesus. Der ligger enormt meget materiele, og derfor tager jeg stilling til det jeg finder mest vigtigt - er der nogle der har spørgsmål til andre af deres sider, så smid en kommentar til denne side, så ser vi lidt på det.

Matthæus og Paulus
Jeg har tænkt mig at begynde med den her
http://www.biblen.info/Matthaeus-paulus.htm

Matthæus skiver op i mod Paulus. Hvis ellers jeg forstår www ret, så er tanken den, at Matthæus er skrevet som en mod-reaktion på Paulus forkyndelse. 
Argumentet er kontrasten mellem en "lovfri" Paulus og en "lovisk matthæus". 

Loven og Kærligheden

Paulus skriver i Rom 13,10, at "Kærligheden er altså lovens fylde". Det svarer temmelig godt til Jesu ord i Matt 22,40, hvor Jesus om ordene om at elske Gud og sin næste siger "På de to bud hviler hele loven og profeterne". Det svarer faktisk også til Gal 

Hvis Matthæus er anti-paulinsk, hvorfor lader matthæus så opfinde en Jesus der har samme grundsyn på lovens indhold (Elsk din næste), og nogen af de samme udmyndninger? 

Giv alle, hvad I skylder dem: den, der har krav på skat, skat; den, der har krav på told, told  (Rom 13,7)
Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er! (Matt 22,21)

De gifte byder jeg, dog ikke jeg selv, men Herren, at en kvinde ikke må skille sig fra sin mand  (1 Kor 7:10)
Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille (Matt 19,6)
så I kan være uangribelige og uden svig, Guds lydefrie børn midt i en forkvaklet og forvildet slægt, hvor I stråler som himmellys i verden (Fill 2,15)
Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.(Matt 5,16)
Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden; for den, der elsker andre, har opfyldt loven. Budene: »Du må ikke bryde et ægteskab; du må ikke begå drab; du må ikke stjæle; du må ikke begære,« og et hvilket som helst andet bud, sammenfattes jo i dette bud: »Du skal elske din næste som dig selv.«(Rom 13,8-9)


»Mester, hvad er det største bud i loven?« . Han sagde til ham: » ‹Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.› (Matt 22,36-37)
Vi gør lovende gældende (Rom 3,31)Kommet for at opfylde loven (Matt 5,17)
Lad os derfor ikke længere dømme hinanden, (Rom 13:14)
Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. (Matt 7,1)

Eskatologi
Man kan også overveje, hvorfor der er paralleller i deres eskatologiske belæring    

For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. (1 Thess 5,2)
Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken nattevagt tyven kommer, ville han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus. (Matt 24:43)

Ville det ikke være smartere, hvis Paulus virkelig var antipaulinsk at kreerer en fortælling der ikke var substantiel enige i den etiske belæring.

Paulus og Dåben
Ifølge http://www.biblen.info/Matthaeus-paulus.htm  er der en modsætning mellem Missionsbefalingen og Paulus praksis. Det bruges som et led i argumentet for at Matthæus er skrevet som en modreaktion mod Paulus. Op i modet der holdes ordet i 1 Kor om at Paulus ikke har døbt nogle. Han glemmer derimod at gøre opmærksom på at netop i den del af citatet som han ikke skriver om, der siger Paulus at han rent faktisk døbte nogle af menighedens medlemmer (1 Kor 1,6), og han glemmer også at sige at menigheden som helhed er blevet døbt med en ånd (1 Kor 12,13). Ligeledes bruger han dåben som et helt centralt argument i Rom 6. 
Samtidig er hans reservation mod dåben i 1 Kor 1 ikke en principiel reservation, men en der er født ud af frygten for splid i menigheden (1,14).

Paulus og Nadveren
Siden hævder at Matthæus skriver imod Paulus. Samtidig hævdes det  (http://www.biblen.info/Paulus-nadver.htm) at det er Paulus der har opfundet nadveren. Hvis det er Paulus der har opfundet nadveren, og hvis Matthæus skriver imod Paulus og hans disciple, hvad er så sandsynligheden for at Matthæus ville tage Paulus' opfundne nadverhistorie med i sit evangelium. Burde han ikke, for at lægge yderligere afstand til Jesus faktisk undlade at tage nadveren med? Det - sammen med synet på loven, og synet på dåben - gør det vanskeligt at se Matthæus som anti-Paulinsk.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar