mandag den 14. maj 2012

Biblen.info - en dialog

Jeg har tidligere skrevet lidt om siden Biblen.info, og nu har manden bag sitet faktisk svaret på en del af min kritik, og han lægger op til en seriøs debat, hvorfor jeg håber vi kan snakket lidt videre med dette indlæg.  Hans (eller hendes) indvendinger giver nemlig grund til præcisering

A)     Rettelse: Juda
Jeg vil begynde med at rette en grov fejl, som jeg selv har lavet. Jeg har argumenteret for at Judas og Juda er to forskellige navne på græsk. Det er ganske enkelt forkert. Navne er ens, og det styrker naturligvis argumentet. 
Samtidig skriver Markus om denne ”Judas” at det var ”Iskariot, ham som forrådte [Jesus]” Så vidt jeg ved bruges Iskariot ikke i GT, og hvor kommer det så fra? Hvis Juda(s) er hentet fra GT, hvorfor så dette tilnavn?
  
B)      Om Navne i Evangelierne
Et af mine argumenter var, at Markus’ valg af navne faktisk svarer til det navnemønster der var i Israel(!) i det første århundrede. Hvis jeg forstår bibelen.info ret, så anfægter han ikke, at listen er koRrekt, men anfægter at det har noget med sagen at gøre med følgende argument:
"Harry Potter foregår i England; Harry er et engelsk navn. Ergo er historierne om Harry Potter sande". Det er ikke mit hovedargument. Min kæde er følgende:

1) Navene i Markus afspejler faktuelle navne i det første århundredes Israel
a.       Her peger jeg ikke bare på et navn, sådan som Potter-parallellen antyder, man en hel stribe navne både blandt kvinder og mænd
b.      Vi ved at navnemønstrene uden for Israel var anderledes (Se fx Rom 16 f.eks). 

2) På den baggrund spørger jeg: Hvad er grunden til at Markus ”rammer” så godt ind i navnene i Israel i det første århundrede hvis han har sammensat sit evanglium ud fra mange forskellige kilder, og hvis han (som der skrives her: http://www.biblen.info/Matthaeus-joedisk.htm) var ukendt med jødisk geografi og skikke – det er det jeg spørger til

C)      Paulus og Loven
I indlæget http://www.biblen.info/Christian-01.htm tages en klassisk diskussion, om hvor vidt der er en modsætning mellem Matthæus og Paulus i synet på loven.  Her skrives blandt andet: ” Spekulationen går udelukkende på, om han har nøjedes med at gøre reklame for sin egen lov-tro variant af kristendommen med Peter som super-apostel, eller om han samtidigt har prøvet at spænde ben for Paulus' efterfølgere, der prædikede en lov-fri kristendom.”
Paulus var lov-fri og Matthæus var lov-tilhænger;  (hvis jeg forstår biblen.info korrekt). Her skal jeg forsøge at præcises nogle ting.
Jeg mener ikke at man kan sige at Paulus var lov-fri. Det samme kommer til udtryk på http://www.biblen.info/Jesus-lov.htm hvor det blandt andet hedder:  ” Flere epistler understreger, at man ikke bare kan glemme Moseloven:” med henvisning til blandt andet Rom 3,31 og 15,4. En anden tekst der kunne peges på i den sammenhæng er:  Gal 5,22. Det betytder at vi i hvert faldt må præcises noget tydligere hvad der menes med at Paulus var lov-fri.

D)     Er syndere og syndere det samme?
Dette er måske et lille koriosum, men Biblen.info mener at Mark 2,15-17 og Rom 5,6-8 er parallelle. Her er min pointe, at de bruger sproget forskelligt. Paulus taler ikke om syndere som en ”delmængde” af andre, hvorimod der hos Markus både er ”toldere” og ”syndere”.
Det svarer også på den næste indvendig:
” Kan Markus have fået sin historie om Jesus fra en historisk Jesus? Var det kendt, at Jesus foretrak at spise sammen med toldere og syndere fremfor retfærdige folk?
Nej, for så ville Paulus have brugt dette ved skænderiet i Antiokia. Her var Peter (eller Kefas) blevet bange for at spise med urene hedninger (d.v.s. ikke-jøder). Her kunne Paulus have spurgt Peter, hvorfor han ikke ville spise med ikke-jøder, når Jesus plejede at spise med toldere og syndere, og Paulus kunne derefter have citeret Jesus' egne ord: »Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere«. Men det skete ikke, og istedet tabte Paulus diskussionen: Barnabas og "de andre jøder" gik over på Peters side. Der var åbenbart ingen af Jesus' apostle, der nogensinde havde hørt, at Jesus selv skulle foretrække at sidde til bords med syndere fremfor retfærdige.”
Her er der for mig at se en væsentlig ting der overses. I Gal 2 bruger Paulus i betydningen ”ikke-jøde”. Det fremgår for mig at se af vers 15: ”Vi er jøder af fødsel, ikke syndere af hedens herkomst”.  Det er vanskeligt at se, at et argument der handler om en type retfærdighed (Mark 2) skulle bruges som argument i en etnisk diskussion.

E)      Menigheder?
Jeg spørger i et af mine indlæg hvordan Biblen.info vil forklare de mange temaer, som findes hos Paulus, men ikke findes hos Markus. Dertil svares:

"Der er vel ingen, der har påstået, at Markus har pligt til at genfortælle hele indholdet af alle epistlerne? Markusevangeliet er de korteste af de fire, og Markus har jo også skulle have plads til de andre kilder for ikke at tale om plads til en slags handling.
Christian nævner omskærelsen, der ganske rigtigt fylder meget hos Paulus. Hver gang Paulus havde fået banket en menighed op omkring sit lovfri evangelium, kom de jødekristne fra menigheden i Jerusalem og prædikede Moselov, sabbatter og omskærelse.
Markus' situation har åbenbart været anderledes; omskærelse har ikke været et vigtig punkt i hans menighed. Det er heller ikke så underligt, da Markus skriver efter Jerusalems ødelæggelse i år 70 e.v.t., hvor alle Jerusalems indbyggere enten var blevet slagtet af romerne eller solgt som slaver. I det omfang den jødekristne menighed overhovedet undslap, har de været hjemløse og færdige som magtfaktor.”

Dette er et klassisk svar, som kræver en refleksion. Der har de sidste 100 år været en konsensu der siger at evangelierne er skrevet for bestemte lokale menigheder.  I sin kommentar fra 1898 skrev H.B. Swete at ”St.  Mark wrote his Gospel in Rome for the Roman Church”. Dette hviler på en tolkning af en beretning fra Clement af Alexandria, som Euseb refererer. Dette forslag blev ikke udformet sådan, at Markus skrev for at kommenterer bestemte historiske problemstillinger i Rom.

Men dermed forveksler Swete hvor Markus skrev og hvem han skrev for.

Siden har man ligeledes forsøgt at rekonstruere Matthæus ud fra den ”menighed” Matthæus skriver til. Man har den bare ikke men forskningen har forsøgt at rekunstuere den– se kommentarene fra Davies/Allison til Matthæus og Fitmyer til Lukas, og Martyn til Johannes. Men de giver, så vidt jeg ved ikke nogle argumenter for at disse specifikke menighederer har fandtes – og at evangelierne er skrevet specifikt til dem[1]
Hvis evangelierne ikke er skrevet til spicifikke menigheder, svækkes argumentet noget.

F)      Ironi
Hvis jeg forstår Biblen.info korrekt, så afvises mit argument om sammenhængen mellem Mark 10,35ff og 1 Kor 6,2 med henvisning til Ironi, der også bruges i 8,34; 9,35-37; 12,36; 14,62 og 15,27. Hertil kunne Biblen.info måske også tilføje 15,32. Men der er et problem. For jeg mener ikke at man skal være forsigtig. Ved at sige at noget er ironi, så kommer man meget let til at forudsætte det, man skal bevise. Hvad er fx argumentet for, at 8,34 er ironi? Jeg tror faktisk at ironi bruges i Evangeliet – men jeg syntes det skal påvises at det ér ironi, frem for uden videre at afskrive et argument som ironi.

G)     Om falske apostle
I 2 Kor 11 taler Paulus om falske apostle. DE prædiker en anden Jesus og en anden ånd. Men hvad er det der viser, at det er Peter?  Hvis Peter virkelig forleder Paulus’ menigheder hvorfor stiller han sig så på linje med ham i 1 Kor 3,22, og hvorfor nævner han ham i 1 Kor 15,5?
Jeg er enig i, at de folk, der har skabt vanskeligheder for Paulus har sine rødder i menigheden i Jerusalem ( Jf Gal 2,12: Nogle fra Jakob), men samtidig skelner Paulus mellem menigheden og falske brødre (v.4).  Jeg tænker, at Biblen.info vil være enig i det skel?Litteratur
Bauckham, Richard. «For Whol were the Gospels Written?» I The Gospel for All Christian. Cambridge, U.K., udateret.[1] Bauckham, «For Whol were the Gospels Written?», 15ff.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar