mandag den 7. maj 2012

Biografier om Jesus

Hvad er evangelierne? Hvilken type litteratur er evangelierne? Det spørgsmålet er relevant af flere forskellige grunde. Den primære grund her er den hermeneutiske, altså: Hvilken slags litteratur er evangelierne, og hvad betyder det for vores måde at læse dem på? En af de erkendelser, der vokser frem i forskningen er, at evangelierne ligner de klassiske biografier. Det har fx Richard A. Burridge argumenteret for i en afhandling for godt tyve år siden, og som siden er udkommet i flere oplag 
Repræsentationsmodus
Den "Repræsentationsmodus" der er i evangelierne er fortælling med en sammenhængen art der svarer til biografien (Burridge 193). Samtidig er der en grundlæggende kronologisk fremadskridende struktur, hvad der også er biografiens kendetegn. Biografier bruger historier, taler og udsagn som deres materiale, hvilket også svarer til evangelierne (197), og der er - i hvert fald hos Lukas - en klar indikation af, at der er brugt kilder.

Karakteristik
Et af de traditionelle argumenter imod at forstå evangelierne som biografier at de manglende direkte karakter-analyser - men det er et udtryk for at man misforstå den form for litteratur. I den klassiske biografi blev folks karakteriseret gennem deres handlinger.

Tema
Hvis tesen om, at evangelierne er biografier, holder, er næste spørgsmål: Hvad er evangeliernes tema. Det har der været svaret forskelligt på: Gud, Guds rige, den kristne prædiken, discipelskab, og andre forslag af samme skuffe. Men hvis evangelierne skal forstås som biografier, så bliver han hovedpersonen. Dermed adskiller evangelierne sig også fra fx Thomasevangeliet, der alene har "udsagn" fra Jesus, men ikke har nogen Jesus-fortælling.
Etisk betyder det, at den etiske lære i evangelierne ikke alene er etiske maksimer, men er en del af proklamationen af Guds rige.


En af de teologer der har videreudviklet Burrigdes arbejde er Richard Bauckham. I denne video præsenterer han problemerne omkring evangeliegenren, og forklarer, hvad det betyder for vores læsning af evangelierne at de er biografier.

Litteratur

Burridge, Richard A. What are the Gospels?: a comparison with Graeco-Roman biography. 2nd ed. The biblical resource series. Grand Rapids, Mich. : Dearborn, Mich: William B. Eerdmans Pub. Co. ; Dove Booksellers, 2004.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar