mandag den 18. juni 2012

Replikker til biblen.info

Jeg har haft en løbende samtale med biblen.info. Denne post er et forsøg på at samle op på hvad vi har skrevet frem og tilbag om.

Kernen i diskussionen er, hvorvidt Paulus troede at Jesus har været menneske,eller det er noget den kirkelige tradition har læst ind i Paulus' breve.

A.Verbet GINOMAI


På biblen.info er jeg blevet udfordret på verbet ”ginomai”, som Paulus bruger i Gal 4,4. Spørgsmålet er, om det kan referere til en fødsel, eller det skal forstås som ”bllve skabt” i mere overført betydning. BGAD har et par referencer, hvor det foreslår betydningen ”født”. Problemet med ordbøger er at ordbøger er deskriptive frem for nomative. Altså: De forslag til betydning som de giver er i en vis grad også en tolkning. Derfor har jeg besluttet at se lidt nærmere på nogle af de ster, hvor BGAD foreslå ”født” som oversættelse.
καὶ ἐγὼ δὲ γενόμενος ἔσπασα τὸν κοινὸν ἀέρα,
καὶ ἐπὶ τὴν ὁμοιοπαθῆ κατέπεσον γῆν,
πρώτην φωνὴν τὴν ὁμοίαν πᾶσιν ἴσα κλαίων·
(Vis 7:3)
Også jeg er et dødeligt menneske som alle andre,
en efterkommer af ham, der først blev til, formet af jord;
i et moderskød dannedes min krop
ti måneder igennem; dér støbtes jeg i blod,
af en mands sæd og af favntagets fryd.
Da jeg var født, indåndede jeg den samme luft som andre
og blev lagt på den jord, der bærer os alle;
som hos alle andre var gråd min første lyd,
καὶ εἰσὶν ὧν οὐκ ἔστιν μνημόσυνον
καὶ ἀπώλοντο ὡς οὐχ ὑπάρξαντες,
καὶ ἐγένοντο ὡς οὐ γεγονότες,
καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν μετʼ αὐτούς. Sir 44:9
Så er der nogle, om hvem intet minde er tilbage;
de forsvandt, som havde de ikke været til, og de blev, som var de aldrig blevet til,
 σὺ ἐποίησας Ἀδάμ, καὶ ἔδωκας αὐτῷ βοηθὸν Εὕαν στήριγμα τὴν γυναῖκα αὐτοῦ· ἐκ τούτων ἐγενήθη τὸ ἀνθρώπων σπέρμα
Tob 8:6
Du skabte Adam, og du skabte hans hustru Eva til at være ham en hjælper og en støtte, og fra de to udgik menneskeslægten.
Tobit 8:6
Jeg har desværre opgivet en forket reference til bibelen.info og derfor er det klart at han ikke kan se hvad jeg mener
Tob 8 beskriver hvordan Tobias og Sara beder til Herren. Tobias indlededer med en lovprisning (8,5), og i vers 6 refereres der tilbage til 1 Mos 2,18ff. Det refereres med at Adam og Eva skabtes, og fra dem udgik menneskeslægten (τὸ ἀνθρώπων σπέρμα). På dansk oversætter ”fra dem udgik” den græske formulering: ἐκ τούτων ἐγενήθη

Det interessante ved den sidste er to ting.


A) Teksten bruger to forskellige verber til at beskrive hhv. Adam og Evas skabelse (ποιέω og δίδωμι), de der følger ”efter” Adam og Eva beskrives med et tredje verbum: ἐγενήθη.
Dem, fra hvem Adam og Eva udgik er deres børn – teksten spiller for mig at se tydeligvis på 1 Mos 5, hvor vi har Adams slægtstavle.


B) Den grammatiske konstruktion i sætningen ”Fra dem udgik menneskeslægten” (ἐκ τούτων ἐγενήθη τὸ ἀνθρώπων σπέρμα) er lavet med en præposition (ἐκ) der tager en genitiv (τούτων) og fungerer adverbielt til en passiv form af verbet (ἐγενήθη). Syntaktisk kan det opstilles sådan:
Præposition
Dem. Pronom.
Verb (aorist. Passv, 3sg)
Subjekt (med kvalificernde genitiv)
ἐκ
Τούτων
ἐγενήθη
τὸ ἀνθρώπων σπέρμα

Hvis man sammeneligner det med Gal 4,4 så er parallellen slående:

Verb (aorist, mid, part)
Præposition
Genitiv (agens)
Γενόμενον
ἐκ
γυναικός
Det viser at "fødsel" kan ligge inden for rammen af hvad der refereres til i Gal 4.Sir 44,9
Til afsnittet i Sir 44,9 siger Bibelen.info: ” Hvor står der født henne? Der står netop "blive til". Ligesom Paulus' ånde-Jesus "var til". Her er der en halv pointe. Men jeg skelner mellem sematik og reference. Når man læser sammenhængen, så handler ”de” om forskellige mænd, der nævnes I vers v.4-8.  Det var dem, der blev til. Mon ikke forfatteren mener, at ”blev til” ved at blive født?

Vis 7:3
Visdommen 7 beskriver en graviditet (7,1-2), og vers 3 beskriver en fødsel. Der bruges faktisk samme verbum, som Paulus bruger i Gal 4.
Dette viser, at verbet kan bruges til at referere til en fødsel. 

Det samme indtryk får man i øvrigt hvis man slår op i ordbogen Liddel&Scott. Den findes online på dette link.

B. Efter kødet
Det næste jeg er blevet udfordret på er hvad Paulus mener med at Jesus er ”efter kødet” (kata sarka). Årsagen er, at jeg mener at Rom 1,3 lægger op til at Jesus har været menneske. Her svarer bibelen.info så at det kræver en gennemgang af gnostiske tekster for at forstå – dermed slipper man jo også for at forholde sig til argumentet.
Så lad mig klargøre argumentet lidt – med hjælp fra Rom 9.

I Rom 9,5 omtaler Paulus Israelitterne. Her beskrives de med følgende ord: τῶν συγγενῶν μου κατὰ σάρκα,
Om disse israellitter siges der 2 vers senere: ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα.
Her må bibelen.info stå med følgende udfordring. Enten bliver man nødt til at forstå udtrykkene ” κατὰ σάρκα ” vidt forskelligt i de to vers, Eller også blive man nødt til at forstå at Paulus her refererer til nogle landsmænd ( συγγενῶν) der er åndelige - det er bare vanskeligt at hele pointen i afsnittet er at hans "landsmænd". Alternativt så betyder ” κατὰ σάρκα” det samme i de to vers, og så har vi her et vidnesbyrd om en menneskelig Jesus. 


C. Herrens bror – nok en gang
Biblen.info forstår tilsyneladende ikke hvad det er jeg forsøger at sige, så jeg har nok udtrykt mig uklart. Hvis jeg forstår forfatteren rigtigt, så mener jeg at de første kristne levede i blodskam. Argumentet er ud fra vores diskussion af 1 Kor 9 - hvis jeg forstår forfatteren rigtigt - følgende:
  1.          Udtrykket Herrens bror angiver et fysisk slægtska
  2. Paulus siger at man kan tage en søster til hustru
  3. Når ”Herrens bror” refererer til et fysisk slægtskab så må ”søster” også gøre det
  4. Altså er ”søster” et fysisk udtryk
  5. Altså siger Paulus i 9,5 at man kan tage en fysisk søster til hustru
  6.  Altså opfordrer Paulus til blodskam
Problemet i dette argument er punkt 3. Det har jeg aldrig sagt. Tværtimod har jeg sagt at argumentet i 1 Kor 9,5 bliver underligt hvis ”Herrens brødre” skal forstås åndeligt: Jeg har ret til at tage en kristen pige til hustru ligesom alle andre kristne. Her har bibelen.info ikke forklaret hvad værdien er af det argument, når det står klemt inde mellem ”apostle” og ”Kefas” i vers 5.


Det Biblen.info gør er at læse teksten som om der står: ”Er vi ikke i vor gode ret til at have en Herrens søster til hustru og tage hende med os ligesom de andre apostle og Herrens brødre og Kefas”.  Men det står der faktisk ikke!. Der står ikke ”Herrens” foran søster! Det er noget biblen.info læser ind i teksten.

Hvis man læser det kapitel der går forud så har Paulus i vers 13 faktisk brugt udtrykket: bror i åndelig forstand – men han bruger ikke udtrykket ”Kristi bror” – han bruger udtrykket ”min bror”.


Går vi til galaterbrevet så bruger Paulus udtrykket ”bror” en række gange om de kristne: 1,11.19 3,15 4,12.28.31 5,11.13 6,1.18. Den eneste han omtaler som Herrens bror er Jakob. Her må Biblen.info forklare to ting:

  1. Hvorfor bruger Paulus ikke udtrykket ”Herrens bror” generelt om de troende i breve
  2. Hvad viser brevmodtagerne at ”Herrens bror” ikke skal forstås fysisk?
Endelig mener jeg det er tydeligt, at Paulus kan bruge ordet "bror" som en reference til fysisk slægtsskab. Jeg tror det er vanskeligt at forstå Rom 9,5 anderledes.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar