onsdag den 29. august 2012

Åbenbaringen og hedninger (ii)Dette er en fortsættelse af diskussionen med forfatteren af biblen.info. Det første indlæg findes her, og det andet findes her
Forbindelsen mellem Åb 7 og resten af skriftet
Biblen.info mener at min sammenkobling mellem kapitel 7 og resten af skriftet var bygget på et tyndt grundlag. Jeg vedgår at det kun er et ord jeg trak frem – og burde have været mere grundlag. Og jeg burde have vist bedre hvad det betyder for forståelsen.  Jeg medgiver at Johannes Åbenbaring set fra et tekstkritisk synspunkt virker vanskelig, men så vidt jeg kan se så berører det ikke de nedenfor stående paralleller.

Den gruppe der omtales her er folk ”Fra alle stammer folk, folk og tungemål”.  Denne gruppe omtaler Gud, der sidder på tronen som ”vores Gud” (v.10). Det er vanskeligt ikke at tolke, som at der her er tale om hedninger, der er blevet frelst. Men hvad er så forbindelsen til resten af skriftet? Jeg mener der er så mange frem mod kapitel 19-21 så de ikke bare kan afskrives

Kapitel 7
Kapitel 21-22
I øvrigt
Vasket deres klæder (v.14)
22,14
--
Tjener (verbum) (v.15)
22.3
--
Rejse sit telt (v.15)[1]
21,3
12,12 13,6[2]
livets vand (v.17)[3]
21,6
-
Tørre hver tåre (v.17)
22,3
-
Solen skal ikke plage dem (v.16)
22,3: Ingen sol
-
Står i Guds tempel (v.15)
22,3b
Mange steder

Kommentar til de enkelte steder

Vasket klæder (v.14)
I 22,24 siges der: ” Salige er de, der har vasket deres klæder, så de får ret til livets træ og går gennem portene ind i byen”. Hvis biblen.info har ret, så burde det jo betyde, at de 144000 har vasket deres klæder. Men det står der ingen steder i skriftet. Der står derimod om skaren fra alle folkeslag i 7,14ff, at det det har de.  Biblen.info bliver så vidt jeg kan se nødt til at medgive at det eneste direkte kriterium, der er nævnt for at komme ind i byen kun opfyldes af den store skare i 7,14ff.

Tjener Gud (v.15)
Om den store skare står der at den tjener Gud. Det samme verbum bruges om dem der er i byen (22,3). Det bruges ikke om andre i skriftet.
Rejse sit telt (v.15)
Det hedder i 7x at Gud vil ”rejse sit telt over dem”. Det eneste andet sted, hvor der står at Gud gør det er i 21,3. Verbet bruges derudover i 12,12 og 13,6 men ikke med Gud som subjekt
Tørre hver tåre (v.17).
Gud vil tørre hver tåre af øjnene på den store hvide skare. Det eneste andet sted, hvor det er brugt er i 21,4. Disse paralleller må man forklare på en eller anden måde, hvis man vil benægte at kapitel 7 handler om den samme gruppe som der omtales i kapitel 21 og 22.

Kapitel 19 og kapitel 7
Forbindelsen til kapitel 19 er – indrømmet – ikke krystalklar, men den hviler ikke kun på den store skare:
Hvis man ser på indholdet af deres råb, så er det om frelse, hvilket også gør sig gældende i 7,12.
Samtidig har vi en næsten ordret gentagelse af en handling: ”de ældste og de fire levende væsener, og de faldt ned på deres ansigt for tronen og tilbad Gud” (7,11) og ”Og de fireogtyve ældste og de fire levende væsener faldt ned og tilbad Gud, som sidder på tronen, og de sagde: Amen, halleluja!” (19,4).

Tempel eller ej?
Der er én problemstilling, som kunne tale imod denne sammenkobling. I 7,15 siges om den store skare, at de står i Guds tempel. Hvorimod det i 21,22a hedder at der ikke er noget tempel i byen. Her skal bemærkes to ting: a) Hele beskrivelsen af Det nye Jerusalem er holdt i tempelsprog, og dermed bliver hele byen et tempel. Pointen i 21,22a er at der ikke er noget særskilt tempel. B) Det underbygges af 21,22b hvor det direkte hedder at Gud er byens tempel[4].

Disse sammenhænge gør at man ikke uden videre kan udelukke hedninger fra det nye Jerusalem (heldigvis :-))


[1] Med Gud som subjekt
[2] Ikke med Gud subjekt
[3] ζωῆς πηγὰς ὑδάτων
[4] Καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ, ὁ γὰρ κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς ἐστιν καὶ τὸ ἀρνίον

Ingen kommentarer:

Send en kommentar