mandag den 17. september 2012

Efeserbrevet del 3Efter vi har haft to indlæg hvor vi har set på hovedlinjer i brevet skal vi i denne tredje post se på et afsnit, som jeg tror er det helt afgørende i brevet: 1,20-2,10. I første post om efserbrevet så jeg lidt på den, men her skal vi uddybe det noget i mere:

Ophøjet over magterne
I 1,20 begynder et nyt afsnit. De næste vers handler om Jesu opstandelse og ophøjelse. Det kommer frem med de to udtryk ”oprejst fra de døde” og ”sat i himlen”. Det sidste udtryk skal ses på baggrund af salme 110[1]. Jesus er sat ”højt over myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende” (v.21).  Salmen beskriver nogle fjender overfor Messias (v.1a). Disse fjender forstår Paulus her som åndelige fjender[2].
Flere af de fjender, Paulus nævner her, dukker op senere i brevet: ”Myndigheder” nævner han i 3,10 og i 6,12. ”Magt” finder vi i 2,2, om de magter de ikke troende er bestemt af, i 3,10 som dem evangeliets hemmelighed er forkyndt for, og i 6,12 som de magter, de troende står i kamp imod[3]. Derfor bliver opstandelsen en forkyndelse af, at Jesus er sejrherren.

Alt underlagt ham
Fra at have udtrykt Kristi storhed med udtryk fra Salme 110, går han nu over til at bruge udtryk fra Salme 8[4]. Salmen beskriver mennesket som kronen på Guds skaberværk[5]. Den bruges flere steder i NT i forbindelse med Jesus[6]. Det væsentlige hér er at Jesus allerede er ophøjet, og har med sin død, opstandelse og himmelfart handlet om det fuldkomne menneske.

Med de to udtryk – ophøjet over magterne og alt underlagt ham, har Paulus fået understreget Kristi storhed.

Også Jer
I 2,1 ændres fokus, selv om der er en tematisk forbindelse. Han beskriver brevets læsere som nogle der førhen var ”døde i (deres) overtrædelser”. Med den formulering knyttes til ved den bibelske forbindelse mellem synd og død som findes forskellige steder[7].
Hele afsnittet er bygget op om et ”før” og et ”nu”.  Noget galt før læserne kom til tro, og noget galt efter.  To at de udtryk der bruges om læsernes virkelighed før de kom til tro ligner hinanden: De var ”vredens børn” og ”ulydighedens børn” (v.2-3).  Udtrykket ”Af natur” betyder ”af fødsel” på samme måde som vi finder det i Gal 2,15[8]. Fra fødslen var de ”vredens børn”. Udtrykket ”Ulydighedens børn” dukker op igen i 5,6 hvor det siges synd ”nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn”.
Det der siden skete, var, at Gud – da de kom til tro – ændrede dem fra at være ”døde i deres overtrædelser” til at være ”levende med Kristus”, og at de blev sat i himlen (se skema om ligheder mellem talen om Kristus og talen om den troende hér).

Vandringen i gode gerninger
2,1-10 omkredses af temaet om vandring. I 2,1 hedder det om læsernes fortid at de var ”døde i jeres overtrædelser og synder som i før vandrede i.” Når den sidste bemærkning er interessant er det på grund af at Paulus afslutter afsnittet med samme billede. I 2,10 taler han op, at Gud har lagt gode gerninger tilrette for os at vandre i.  Dermed er der sket en grundlæggende ændring for det menneske, som sidder med Kristus i Himlen; Det vandrer i gerninger, som Gud forud har lagt til rette.
I hhv 4,12 og 5,11 bruges gerninger positivt og negativt. I 4,12 har Gud givet sine nådegaver så at de hellige udrustes til tjeneste-gerninger[9]. I 5,11 refereres der til ”Mørkets frugtesløse gerninger”, som Paulus formaner de troende til ikke at tage del i.
Litteraturliste
O’Brien, Peter T. The Letter to the Ephesians. Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1999.
Thielman, Frank. Ephesians. Baker exegetical commentary on the New Testament. Grand Rapids, Mich: Baker Academic, 2010.


[1] Thielman, Ephesians, 107.
[2] O’Brien, The Letter to the Ephesians, 121.
[3] ”Kraft” og ”herskermagt” finder vi ikke brugt om Jesu fjender andre steder i brevet.
[4] O’Brien, The Letter to the Ephesians, 144.
[5] Ibid.
[6] 1 Kor 15,27; Hebr 2,8.
[7] Fx: 1 Mos 2:16–17; 3:3–4; 5 Mos. 30:19; Rom. 1:32; 5:12–14, 18–21; 6:23; 7:9–11; 8:2, 13
[8] O’Brien, The Letter to the Ephesians, 161.
[9] Sætningen er vanskelig at oversætte præcist.    πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας en mulighed er at oversætte det ”til de helliges udrustning til gerninger der består i tjeneste”

Ingen kommentarer:

Send en kommentar