mandag den 1. oktober 2012

Historicitet i Apostlenes gerningerDenne post er lidt anderledes end de forrige - for den er ikke færdig. Jeg arbejder til stadighed med apostlenes gerninger. Et aspekt af det skrift det dets historicitet. I hvor høj grad kan man knytte skriftet til den jødiske historie i øvrigt? Det giver jeg eksempler på her; Når jeg siger den ikke er færdig er det for den vil blive justeret efterhånden som jeg finder nye eksempler på historicitet i Apg; Her er de første eksempler:

1)      Gaden der kaldes den lige (9,11)
Gaden er kendt fra gammel tid og kaldes i dag for Derb el-Mustaqim.

2)      Filippi  - En romersk koloni (16,12f)

Filippi kaldes for en ”romersk koloni”, hvilket er ganske korrekt. Byen blev en koloni i 42 f.kr.  Da de kommer ind i byen går de langs en flod – det er den flod, som hedder ” Angites”, så forfatteren har altså også lidt geografisk kendskab til byen. Samtidig kaldes den før den ”første” by – og den bemærkning er straks vanskeligere at forstå.

3)      Gallio
I 18,12-17 er Paulus i Korinth. Der hører vi om at Gallio var statholder i Akaja. Han var søn af Seneca den Ældre (50 f.kr. til 40 e.kr) og bror til Seneca den yngre (4 f.kr – 65 e.kr). Hans fulde navn er Lucianus Junius Gallio[1].  Normalt var man statholder i et år ad gangen og så man kan regne ud har Gallio været leder fra sommeren 51 til sommeren 52. Hans eksistens er verificeret.  Akaia var senatorial provins fra 27 f.kr til 15 e.kr  og igen fra 44 e.kr. En sådan blev ledet af en prokonsul, og det er præcis, hvad han kaldes i 18,12 (Dansk: Men mens Gallio var statholder i Akaja. )

4)      Thessaloniki: Apg 17,6f
I 17,6 og 8 kaldes lederne i Thessaloniki for ” bystyrets medlemmer”. Det oversætter det græske πολιτάρχης. Det er de to eneste gange ordet bruges i NT overhoved, og det bruges ikke i LXX og findes heller ikke i pseuepigraferne. Det interessante er her, at den heller ikke har kunnet påvises i den overleverede klassiske litteratur – Men der er fundet inskriptioner, der viser, at dette faktisk var, hvad ledere blev kaldt i dette område.
I det andet århundrede før Kristus blev vejen ”Via Egnatia” grundlagt. Den gik igennem tre romerske provinser.  I 17,1 heder det at Paulus og hans ledsagere fra Filipi ”rejste gennem Amfipolis og Apollonia”. Den sidstnævnte findes i to udgaver. En der ligger ved det Ioniske hav, og en der ligger mellem Amfipolis og Filipi. Rejsen er altså gået fra øst mod vest -og bynavene svare til at de er rejst af Via Egnatia.


[1] http://www.wfu.edu/~horton/r102/gallio.html

Ingen kommentarer:

Send en kommentar