mandag den 8. april 2013

Apg 12Før Lukas flytter fokus til hendningemission får vi et par sidste glimt af situationen for menigheden i Jerusalem[1].

Opbygning
12,1-5[2]          Forfølgelse og Fængsling   Jakobs død
12,6-19          Uventet befrielse                Peters befrielse
12,20-23        Guddommelig dom            Herodes’ død
12,24-25        Ordet vokser fortsat           Opsummering

Apg 12,1-5
12,1               Herodes lægger hånd på ”nogle fra menigheden”
12,2               Herodes slår Jakob ihjel
12,3-5            Herodes forsøger at ramme Peter


Med kapitel 12 er vi tilbage i Jerusalem. Herodes er Herodes Agrippa I, sønnesøn af Herodes d.s.  Ikke den samme Herodes som ham vi møder i evangelierne. Herodes var en dygtig politiker og viste til nødvendigheden af at stå på god fod med jøderne.
Bemærk at nu skifter forfølgelsen karakter, for tidligere var det kun fra lokale jødiske ledere at forfølgelsen kom. Nu er det også fra hedningers ledere.

12,1               Herodes lægger hånd på ”nogle fra menigheden”
”På den tid” binder det løst sammen med det forrige[3].Den Herodes[4], der er tale om her er Herodes Agrippa I (født 10 f.kr – død 44 e.kr). Han var barnebarn af Herodes den store. Hans far døde 7 f.kr. I år 37 modtager han den nordlige del af Israel som landområde af Caligula, og retten til at bruge titlen ”konge”[5]. Da Herodes Antipas afsættes og forvises i 39 får Agrippa hans område også. Agrippa var – når han var i Rom – en levemand, men når han var i Jerusalem. Den brede befolkning hadede Herodesfamillien, hvorfor han bruger enhver lejlighed til at vinde sig goodwill[6]. 

12,2               Herodes slår Jakob ihjel
Jakob, Johannes Bror, Zæbedæus’ sønnen der er tale om her. Det er tydeligt hvorfor Jakob bliver udsat for dette. Det er for at Herodes kan tækkes jøderne. Hans handling her skal ses i lyset af den profeti, som Jesus kommer med i Mark 10,39[7]. Formuleringen ”Lægge hånd på” er lidt interessant – den er gennemgående hos Lukas, og vi finder blandt anden en forbindelse til den eskatologiske tale i Luk 21.

Luk 20,19
Så søgte de skriftkloge og ypperstepræsterne at lægge hånd på ham[8]
Luk 21,12
Men før alt dette sker, vil man lægge hånd på jer og forfølge jer[9]
Apg 4,3
De lod dem anholde og sætte i arrest til næste dag[10]
Apg 5,18
og de lod apostlene anholde[11]
Apg 12,1
lagde kong Herodes hånd på nogle[12]

Jakob bliver således den anden martyr i Apostlenes gerninger efter Stefanus, og Lukas ser den som en realisering af Jesu advarsel/forudsigelse fra talen om de sidste tider,

12,3-5            Herodes forsøger at ramme Peter
Den næste det øjensynligt skal gå ud over er Peter. Jakob og Peter har jo været af de ledende skikkelser. Peter arresteres i forbindelse med en jødisk fest, og det er klart at Herodes ønsker at tækkes jøderne ved at lade ham fremstille ved en offentlig proces. De usyrede brøds fest varede fra den 14 til den 21 nisan. Han bevogtes af 4x4 soldater. De havde tre timers vagter, for at sikre at de var vågne. Ud fra vers 6 kan vi slutte, at Peter har været bundet til to af soldaterne ad gangen.
Parallelt hermed beskriver Lukas, hvordan menigheden beder til Gud.  Det tyder på, at de ikke uden videre regner med, at Peter bliver sat fri[13].

12,6-19          Uventet befrielse               Peters befrielse

12,6               Situation:
12,7               Herrens engel kommer
12,8-10          Englen fører Peter ud af fængslet
12,11             Peter forstod hvad der skete
12,12-17        Peter går til de troende og taler til dem
12,18-19a      Herodes reaktion på udfrielsen12,6               Situation:
Men den plan havde han ikke Guds accept af. Gud befrier Peter fra fængslet.12,7               Herrens engel kommer
Han ligger og sover mellem et par soldater Herrens Engel[14] kommer og bibringer ham et befrielsesbudskab. Det at han ligger og sover kan antyde at han har været overbevist om, at han var i Guds hånd. Lyset har en parallel til hyrderne på marken (Luk 2,9) og Paulus’ omvendelse (9,3). Der er nogle der overveje om 12,7b skal ses i lyset af Exodusmotivet[15]. 


12,8-10
Englen fører Peter til bymuren for at være sikker på hans befrielse..

12,11             Peter forstod hvad der skete12,12-17        Peter går til de troende og taler til dem
Huset vi hører om, er sandsynligvis det vi hører om tidligere i Apg 1,13 og 2,2.
Menigheden var forsamlet i bøn, og da bønnen opfyldes tror de ikke deres egne øjne. V 15 udtrykker den tanke at hvert menneske har en skøtsengel.

Han fortæller så, hvordan han befres og forlader så Jerusalem. Han går til et andet sted, hvor det så en er. Det er lidt underligt at Peter her bare forsvinder, muligvis tager han til antioika. Vi hører kun om Peter en gang senere i Apg 15,18-19.

12,18-19a      Herodes reaktion på udfrielsen
Herodes erfarer at Peter er væk, og hans fangevogtere bliver henrettet. Vi møder den sammen problematik i 16,27, hvor det synes som om at netop dette er lig med dødsstraf.

12,20-23 Herodes Arippas død
Denne beretning har vi i to udgaver, for den beskrives også hos den jødiske historieskriver Josefus med små varianter.
Fønikerne og Jøderne har far gammel tid være efter hinanden. Det hænger sammen med en afhængighed af jøderne, på trods af, at Fønikerne i øvrigt var handelsfolk

Dette sker i Kæsarea. Denne kongehylles er der ikke noget unaturligt i. For kejsere blev normalt dyrket med guddommelige undertoner.

Kongens død er Guds straffedom over et menneske, der ophøjer sig selv eller lader sig ophøje til Gud.  Igen møder vi Herrens Engel: Jf 12,7.
[1] Longenecker, Acts, 405.
[2] Ibid., 407 argumenterer for at kapitel 11 og 12 kommer i omvendt rækkefølge, idet hungersnødsbesøget finder sted i 46 og Herodes død i 44.
[3] It is because he is working per species within a broad chronological framework that Luke begins the narrative of Peter’s deliverance with just a general temporal statement ibid.
[4] Peterson, The Acts of the Apostles, 361 mener, at der ligger en pointe i at kalde ham Herodes frem for Aggripa. Det underbygges med den udvidede reference i 25,13ff. Det skulle være for at understrege at han var konge(???).
[5] Longenecker, Acts.
[6] Ibid.
[7] Peterson, The Acts of the Apostles, 361.
[8] οἱ ἀρχιερεῖς ἐπιβαλεῖν ἐπʼ αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ
[9] Πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφʼ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν
[10] ἐπέβαλον αὐτοῖς τὰς χεῖρας
[11] καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους
[12] ἐπέβαλεν Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς τὰς χεῖρας
[13] Bock, Acts, 425.
[14] Herrens Engel hos Lukas: Luk 1,11 (Zakarias), Luk 2,9 (Hyrderne på marken), Apg 5,19 (Befirelse af Peter), Apg 8,26 (Vejledning af Filip), Apg 12,7 (Befrielsen af Peter), Apg 12,23 (Herodes’ død)..
[15] Peterson, The Acts of the Apostles, 364.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar