tirsdag den 18. juni 2013

Oversigt over nyere apologetisk litteratur
Generel apologetik
Strobel, Lee: The case for Christ, The case for the Real Jesus, The case for Faith, Zondervan
Strobels bøger følger et bestemt mønster. Stobel er journalist. Den måde hans bøger fungerer på, er at han læser sig ind på et tema og alle de vanskeligheder det giver ud fra et kristent synspunkt, og så interviewer han forskellige fagfolk inden for området, og bøgerne består af disse interviews.

Keller, Timothy  Gud for skeptikere, Credo  2011
Denne bog er en generel apologetik, som kommer rundt om mange spørgsmål. Bogen tager udgangspunkt i de spørgsmål, som Keller har mødt i sin tid som præst. Keller er meget godt inde i sit stof, og er en god formidler.  Keller er præst i USA

Craig, William Lane Resonable Faith, Crossway 2008
Craigs bog er en af de tungeste jeg har læst. Den er bygget op, som en klassisk troslærebog. Han forsøger på baggrund af teologien og teologihistorien at tage livtag med de teologiske spørgsmål, i kritisk dialog med kritikere af kristen tro . Craig er en af de mest vidende apologeter jeg har læst, og der er masser af apologetik, filosofi, teologihistorie, og videnskabsfilosofi at hente i bogen.  Craig er Professor i Filosofi ved Talbot School of Theology.

Craig, W.L. & Meister, Chad (ed.) God is great, God is Good, IVP 2009
Denne artikelsamling er et modspil til den nye ateisme. Den bevæger sig inden for spørgsmålene  Guds eksistens, Guds skabelse af verden, Guds godhed og Kristentroens unikhed. Bogen afsluttes med en gennemgang af og kritik af Dawkins Illusionen om Gud.

Beckwith, F.J et.al. To everyone an answer, a Case for the Christian Worldview. IVP 2004
Bogen er et festskrift med en samling af apologetiske artikler. Et godt stykke på vej svarer dens emner til dem der blev taget op i den danske ”Svar på tiltale 2”, men med en endnu større faglig tyngde.


Bibelens troværdighed
Kitchen, K.A. On the Reliability of the Old Testament, Eerdmans Publ 2003
Kitchens bog er langt på vej et opgør med “Københavnerskolen”. Han underbygger med en mængde materiale troværdigheden af GT. Han har et unikt overblik over det komparative materiale, hvilket han gør meget brug af. En svaghed i bogen er at hans temperament skinner igennem nogle gange. Han pakker ikke sin aversion om nyere GT forskning ind. Kitchen er prof. Emerius i Eyptologi  ved University of Liverpool.

Bauckham, Richard, Jesus and the Eyewitnesses, The Gospels as Eyewitness Testimony, Eerdmans Publ 2006
Bauckham forsøger I denne bog at underbygge troværdigheden af evangelierne. En af de ting, som Bauckham indfører i diskussionen er den viden vi har om jødiske navne idet første århundrede. Det bruger han til at påvise at evangeliernes navne svarer til brugen af navne i det første århundredes Israel. Han argumenterer også for at traditionen om Jesus ikke var vildvoksende i en hvis grad styret af lederne i Jerusalem –vi har altså ikke med en anonym traditionsformidling at gøre.  Frem til 2007 var han professor  i New Testament Studies ved St. Andrews University

Keener, Craig S. The Historical Jesus of the Gospels, Eerdmans Publ 2009
Keeners bog er en af de mest opmuntrende apologetiske bøger jeg har læst længe. Keener var en ikke-kristen professor i NT, der blev omvendt; Han beskriver selv hvordan han blev mødt af Jesus. Dermed flyttede hans tyngdepunkt for hans teologi sig væsentligt.  Denne bog handler om Jesus og evangelierne, og placerer evangelierne i lyset af samtidens biografiske litteratur. En stor del af bogen handler om at vise, hvordan Jesu budskab og person kun giver mening i en jødisk historisk kontekst (Fx passer lignelserne primært ind i en Galilæakontekst). Keener er professor ved Asbury Theological Seminary.

Jesu opstandelse
Wright, N.T. The Rerurrection of the Son of God, Fortress Press 2003
Wright bog er det bedste jeg nogen sinde har læst om opstandelse, og forsvaret for dens historicitet.  Bogens grundlæggende tese, som Wright forsøger at påvise er, at forkyndelsen af Jesus som den korsfæstede og opstande Messias havde Jesu opstandelse som en nødvendig forudsætning. Med andre ord; Hvis Jesus var blevet i graven, ville den kristne menighed og forkyndelse aldrig være opstået. Wright er Biskop i den anglikanske kirke. Han har været en af bannerførerne for det nye Paulusperspektiv, men det præger ikke denne bog.


Licona, M.R. The Resurrection of Jesus, IVP 2010
Liconas bog er det nyeste jeg har stødt på om Jesu opstandelse. Licona forsøger at se Jesu opstandelse i samtale med historiografisk teori. Det gør de første 200 sider lidt tekniske, men meget interessante. Derefter analyserer han de enkelte udsagn om Jesu opstandelse, som findes i NT, Josefus, og i forskellige kilder frem til det andet århundrede. Efter at have samlet alle de data han kan finde om opstandelsen forsøger han at vise, at en fysisk opstandelse er den, der forklarer alle data bedst muligt. Licona har været professor ved Southern Evangelical Seminary.

Craig William Lane The Son rises, The Historical Evidence for the Resurrection of Jesus, Wipf and Stock Publishers 1981
En kortere gennemgang af Jesu opstandelse ud fra et apologetisk perspektiv. Den indeholder så vidt jeg kan se de fleste af de nøgleargumenter, som Wright så udfolder og underbygger i sin monografi fra 2003. De kongstanker, som Wright udfolder med stor kraft og på mange sider (817) findes i noget mere destilleret form hos Craig. (Og så er Craig mindre snakkende og mere stueren teologisk set end Wright er).

Videnskab
Der kommer til stadighed bøger om forholdet mellem kristendom og naturvidenskab.  For dem jeg nævner nedenfor gælder det at jeg ikke er i stand til at give en faglig vurdering af de ikke-teologiske dele af værkerne.
Lennox, John C. Guds bøddel¸Har videnskaben virkeligt fået has på Gud og dermed begravet enhver snak om ham?  Origo 2012
I denne bog er Lennox i dialog med naturvidenskaben. Noget af det han forsøger at gardere sig imod er det han kalder ”Gud-i-hullerne” teori  - altså at Gud skal bruges til at lukke hullerne i vores viden. Det er den Gud som Dawkins retter skytset imod, og Lennox forsøger at vise, at Gud er livets nødvendige forudsætning. Lennox er professor i matematik ved Oxford University, og temmelig godt indlæst på biologi, fysisk og andet der har betydning for denne debat.  

Den nye ateisme
Lennox, John C. Gunning for God, Why the new atheists are missing the Target.
Lennox er matematikprofessor i Oxford, og er en af dem, der har været I offentlig dialog med flere af de nye ateister (Richard Dawkins, Christopher Hitchens). Denne bog retter sig mod nogle af de kritikpunkter som er opstået med den nye ateisme (forgifter religion alle ting?, Kan vi være moralske uden en Gud?, er Bibelens Gud en despot?, er mirakler ren fantasi? – hvis man læser Dawkins Illusionen om Gud ser man at det er lige præcis de problemstillinger Dawkins bruger som løftestænger i sin argumentation.)

Jakob V. Olsen Forsvarlig Gudstro? Om nyateisme og kristendom, LogosMedia 2012
Bogen giver først en oversigt over de største nyateister, og en kritik af deres argumenter. Den sætter også debatten ind i et filosofihistorisk univers. Bogen har flere styrker. En af dem er hans korte og klare opridsning af de nyeste argumenter i den apologetiske diskussion. Til sidst er der en kort kommenteret litteraturliste. Jakob Olsen er ansat som præst ved Emdrup kirke og lekor ved Dansk Bibel-Institut.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar