mandag den 9. september 2013

Jehovas vidner og Jesus som Gud


Jehovas vidner bruger flere tekster som argument imod at Jesus skulle være Gud. Tre af dem skal vi se lidt nærmere på her. Det er 1 Kor 15,24 Joh 14,28 og Matt 20,20-32

1 Kor 15,24
I 1 Kor 15,23-28 beskriver en serie begivenheder i to omgange:
1)      Kristus opstod (v.23)
2)      Dernæst de, der hører ham til (v.23b)
3)      Så tilintetgør Kristus al magt, myndighed og kraft (v.24)
4)      Dernæst overgiver han riget til Faderen (v.24b)

1)      Kristus er konge (v.25)
2)      Alle fjender er underlagt ham (v.25)
3)      Den sidste fjende, der tilintetgøres, er døden (v.26)
4)      Sønnen underlægger sig faderen (v.28)
5)      Gud er alt i alle (v.28b)
Det, som er det store spørgsmål hér er, om Paulus taler om Jesu person eller Jesu funktion her.
Den måde, Paulus ellers bruger udtrykket ”Underlægge” i 1 Kor viser at der ikke tales om person men om funktion.
1 Kor 14,32
Profeters ånder underordner sig under profeter,
1 Kor 14,34
De må ikke tale, men skal underordne sig, sådan som loven også siger.
1 Kor 16,15
Også I skal underordne jer under sådanne mennesker og under enhver, der er med i arbejdet og slider i det.

Når Paulus i 14,34 taler om at ”profetens ånder” underordner sig profeter” så siger det ikke noget om at der sker en ændring i åndernes væsen. Det samme gør sig gældende i 14,34 hvor kvinderne skal underordne sig. Det siger intet om kvindernes væsen, men noget om deres funktion. Hvis 1 Kor 15 skulle bruges på den måde Bo gjorde det ville det svare til at sige at ”fordi kvinderne skal underordne sig er de mindre mennesker end manden er”.  Præcis det samme kan siges om 1 Kor 16,15.
Det næste er, hvad Paulus mener med at han ”overgiver riget”. Hvis det er det evige så, er der er en vanskelighed her. Men 1 kor 15,24 spiller klart på Jesu funktion som Adam; Derfor handler dette sandsynligvis om, at Jesus underlægger sig i den forstand, at han er en Hærfører, der har udført Kejserens ordre. Denne hærfører funktion er ført til ende, hvilket 1 Kor 15 beskriver.
Endelig: Hvis Jesus først underlægger sig Gud, når Riget er overgivet, så må det jo betyde, at han er lige med Gud.


Joh 14,28
Den næste tekst er Joh 14,28. Der siger Jesus til sine disciple: ” I har hørt, at jeg har sagt til jer: Jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til Faderen, for Faderen er større end jeg.”
Det vigtige her er den sidste formulering ”Faderen er større end jeg”. Den har givet udfordringer for kirken. Der er to linjer i evangeliet. Den ene er klar nok: Jesus står på linje med Gud:
”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.” (Joh 1,1)
”Ingen har nogen sinde set Gud; den Enbårne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk.” (Joh 1,18)
”Derfor gav jøderne sig til at forfølge Jesus, fordi han havde gjort dette på en sabbat. Men Jesus sagde til dem: »Min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også.«Derfor var jøderne endnu mere opsat på at slå ham ihjel; for ikke blot brød han sabbatten, men han kaldte også Gud sin fader og gjorde sig selv Gud lig.” (Joh 5,16-18)
”Jeg og Faderen er ét.” (Joh 10:30)
Thomas svarede: »Min Herre og min Gud!« (Joh 20,28).
Det interessante ved denne bemærkning er, at Jesus har sagt stort set det samme om sin far i vers 17. Thomas bliver derved et eksempel på et menneske, der ærer sønnen på samme måde som de ære faderen (5,23).

Den anden linje i evangeliet er så underordningsudsagnene, med Joh 14,28 som eksempel. Den tekst bruges ofte af folk der støtter dette synspunkt. Disse underordningsudsagn bruges så til at ophæve de udsagn der stiller sønnen lige med faderen. Udsagnet er sagt i forbindelse med at Jesus siger at ”Han går til faderen”. At faderen er større end ham kan ses som udtryk for at Jesus er blevet Menneske (1,14) og dermed – i sin nuværende funktion – er begrænset i forhold til faderen. Denne læsning af teksten er klassisk, og sammenlignes typisk med 6,62.

Matt 20,20-32
Spørgsmålet er, om det siger noget om Jesu væsen, eller noget om Jesu funktion. At han ikke – på nuværende tidspunkt – kan uddelegere de to sæder siger noget om hans funktion men ikke nødvendigvis noget om hans væsen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar