mandag den 14. oktober 2013

New Studies in Biblical Theology

New Studies in Biblical Theology (NSBT) er en serie som indeholder rigtig mange spændende monografier. Formålet med serien er at behandle forskelige emner inden for disciplen "Biblcal Theology"; Ønsket med den er at få kristne til at forstå deres Bibel bedre. D.A. Carson fra Trinity er editor på serien, hvor der er kommet mange spændende bøger; Jeg skal her nøjes med at nævne et par af dem

Christ, our Righteousness er baseret på Mark Seifrids arbejde med refærdigggørelsen hos Paulus. Seifrid tog sin PhD fra Princeton Theological Seminary . 

Hovedvægten ligger på analyse af tekster fra Romerbrevet og fra Galaterbrevet. Samtidig går den i samtale med nogle af de nyere forståelser af Paulus's teologi. 


The Cross from a Distance er jeg selv helt pjattet med. Den er et forsøg på at vise, at hele Markusevangeliet skal læses i lyset af korset. Det giver mange steder rigtig god mening. Hist og her kan man godt få fornemmelsen af, at den gode centrale idé løber af med forfatteren, men det skal ikke ændre ved at han har skrevet en genial lille bog. Skrevet af Peter G. BoltThe Tempel and the Church's mission fortjener også at blive nævnt (og læst). Bogen viser, hvordan tempeltanken spiller en helt central rolle i hele Bibelen, og analysere de centrale tempeltekster.  Der er rigtig mange aha oplevelser, hvor forskellige tekster kommer ind i et nyt lys når man får denne tempelramme med. 


Skrevet af G.K. Beale

Father, Son and Spirit er den sidste jeg vil nævne. Den undersøger spørgsmålet om treenigheden i lyset af Johannesevangeliet. Han viser blandt andet hvordan forholdet er mellem Faderen og Sønnen. Han argumenterer blandt andet for at der er en  lighed mellem Faderen og Sønnen i væsen, samtidig med at der er en funktionel underordning af Sønnen under Faderen. I anden del af Johannesevangeliet fylder Helligånden en del, og han vil fortsætte Jesu tjeneste og udruste disciplene til mission. Talen om Ånden kulminerer i 20,21ff hvor Jesus giver apostlene Ånden.  Skrevet af A.J Köstenberger og S.R. Swain

Ingen kommentarer:

Send en kommentar