onsdag den 13. november 2013

Tofaset kristologi - eller kolaps?


Hvor passer Hebræerbrevet ind i den kristologiske udvikling ifølge biblen.info. Hebærerbrevets forfatter – mener – ifølge biblen.info - ikke at Jesus på noget tidspunkt har været på jorden. Det bruger han 8,4 til at fastslå. Der står[1];
”Hvis han nu var her på jorden, ville han ikke engang være præst, da der allerede er andre, som frembærer gaverne efter loven. ”. Denne oversættelse anker biblen.info imod. Han udlægger verset på følgende måde: ” Hvis han var på jorden, ville han ikke være præst. Men det er han netop ikke. Hele pointen i Hebræerbrevet er, at Jesus er ypperstepræst oppe i himlen i det sande Åbenbaringstelt. Jesus' offer, blod, forløsning, den nye Pagt og så videre og så videre, sker oppe i Himlen. I de 13 kapitler, der svælger i Jesus' offer, er der ikke et ord om det jordiske Jerusalem, Golgata eller påske.”


Han anker imod at man forstå ”nu” som temporalt. Lad os se lidt nærmere på teksten. Den græske tekst læser:
” ei men gar ên epi gês oud an ên iereus ontôn tôn iereôn tôn prospherontôn kata ton nomon ta dôra”
Her vælger de fleste oversættelser at oversætte i retning af ”Hvis han var på jorden ville han ikke….”. Biblen.info skriver så:
”Rent grammatisk kan det betyde, at hvis Jesus var på jorden her og nu, ville han ikke være præst. Og det kan betyde, at hvis Jesus havde været på jorden i en bestemt tidligere situation, ville han dengang ikke have været præst. Begge dele er lige mulige rent grammatisk set”
Føj hertil at Hebræerbrevet undertreger, at Jesus bragte et offer ”I himlen”,  og at der en forskel mellem Jesu offer og de jordiske præsters offer, så er konklusionen klar: Jesus har aldrig været på jorden. 


Men er det nu så enkelt? Hvis man ser på det første han skriver – altså om det grammatiske, så er vi enige. Begge dele er mulige. Men hoppet fra det andet argument – at Hebr bragte et offer i himlen -  og så til at ”Jesus har aldrig været på jorden” er tvivlsom.  Det taler følgende imod:

En præst og hans kvalifikationer
I Hebr 2,14ff taler forfatteren om, Jesus som præst. Udgangspunktet er i vers 14 at børnene er af ”kød og blod”, og at Jesus derfor ”måtte blive som de”. Det er vanskeligt ikke at forstå ”blive som de” her som at han får del i ”kød og blod”.
I 5,1 hedder det at ”Enhver ypperstepræst tages blandt mennesker” . I lyset af det er det vanskelligt ikke at forstå ” ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ” i 5,7 som noget det handler om  hans liv på jorden.

Juda stamme og Levis stamme
I kapitel 7 bruger forfatteren plads på at vise, hvilken slags præst Jesus er. I vers 14 siger forfatteren ”Det er jo en kendt sag, at vor Herre er af Judas stamme, og Moses har ikke sagt noget om præster af denne stamme.” I sammenhængen er det tydeligt at det normale præstedømme kommer fra ”Levis” slægt (7,5ff). Hvordan skal man forstå at Jesus er af Juda stamme, hvis Jesus ikke har været menneske.

Hvornår blev Jesus præst?
Et afgørende spørgsmål for at forstå Hebræerbrevets kristologi er at spørge, hvornår Jesu præstefunktion begyndte? Det kan virke som et mærkeligt spørgsmål, men væsentligt for at forstå brevet. I 5,8-10 hedder det: ”Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led, og da han havde nået målet, blev han årsag til evig frelse for alle dem, som adlyder ham, og blev af Gud kaldt ypperstepræst på Melkisedeks vis. ”
Rækkefølgen her er vigtig: Søn > Lydighed > Nået målet > Årsag til frelse > Kaldt Præst.
Altså: Først lydig søn, dernæst præst.

Det passer også med tankerækken i 2,14ff. I vers 17 er Hensigten med at han bliver ”som sine brødre” at han kunne blive en ypperstepræst.

Det samme argument findes i kapitel 7. I vers 28 skriver forfatteren: ” For loven indsætter skrøbelige mennesker som ypperstepræster, men edsordet, der er nyere end loven, indsætter en søn, som for evigt er nået til målet.”. Her er det vigtigt lige at få rækkefølgen på plads. ”Nået til målet” i sidste del af sætningen går forud for ”indsætter”. Altså: Først nåede han målet, dernæst blev han indsat som præst.

Foregår det hele i himlen?
Biblen.info forudsætter, at når Jesu offer skete i himlen så har hele hans liv også været der. Hvis det er sandt, så faldet hele t i hebræerbrevet til gulvet. Forudsætningen for at kunne være præst er at man er menneske – det fremgår både i kapitel 2 og 5 – og hvis det hele forgår i himlen, må man komme med en forklaring på, hvordan man så forstår den tofasede kristologi som forfatteren arbejder med. 

[1] http://www.biblen.info/Bibelen-hebraerne-8-4.htm

Ingen kommentarer:

Send en kommentar