lørdag den 5. april 2014

Paulus og mission (1)Det følgende er nogle skitser til at forstå lidt af Paulus’ måde at tænke mission på. De to første ting vi ser på er hans tale om hans kald, og hans tale om ordet.

1)      Kaldet, Forpligtet & Aldrig færdig
Det første der er væsentligt omkring Paulus og hans mission er at han er kaldet og forpligtet. Det kommer frem flere steder i hans skrifter. I Galaterbrevet (1,1) introducerer han sig som udsendt af Jesus Kristus og Gud fader.  Han omtaler sig selv om Jesu Kristi tjener (1,10). Det nævner han som kontrast til at forsøge at være mennesker til behag. Derefter nævner han, at Gud har ”udset” ham og Gud har åbenbaret Jesus for ham (1,16). I 2,8 beskriver han som ”Gud der har givet ham kraft til at være missionær blandt hedninger”.
Det er helt tydeligt, at Paulus fokusområde var hedninger. Det betyder ikke, at han slet ikke gik til jøder (Jf Apg + 2 Kor), men hovedvægten kom til at ligge på at nå hedninger med evangeliet. Det var ikke noget han havde valgt. Som nævnt havde Gud ”Udset” ham, og går vi til 1 Kor 9 får vi noget af det samme billede.
I vers 16 siger Paulus at ” At jeg forkynder evangeliet, giver mig ingen grund til stolthed, for jeg er tvunget til det, og ve mig, hvis jeg ikke forkynder det. ”. Der ligger en tvang i det. Ser man sammenhængen så skelner man mellem tvang og frivillighed. Det er et hverv der er pålagt ham (v.17).
Hvornår blev Paulus så færdig? Det er meget enkelt. Det blev han aldrig. Når man læser brevet til Romerne, så er det tydeligt der, at han har forkyndt i Lilleasien, og nu vender han sig mod Spanien. Igen er udgangspunktet, at han er forpligtet (1,14).

2)      Sendt med ordet om korset og med Ånden
Paulus blev sendt med evangeliet. Selve ordet betyder ”godt budskab”. Vi har et brev fra de første kristnes tid hvor det hedder ”Du fyldte os med glæde, da du annoncerede det glædelige budskab om Sarapions bryllup”[1]. I GT bliver det brugt om det gode budskab om Guds herredømme (Es 52,7)[2];
Dette evangelium blev proklameret. Det udtryk bruger han flere gange om sin mission (1 Kor 2,1 9,14 11,26). Selve ordet betyder at gøre offentligt kendt.
Paulus’ mission var en ordmission. Et af de breve hvor det fremgår tydeligt er første brev til Thessaloniki. I 1,5 siger han at ” for vort evangelium kom ikke til jer blot med ord, men også med kraft og med Helligånd og med fuld vished”. Ordet står som det første og Helligånden bekræftede ordet for dem.
Dette fokus fortsætter i 2,13 hvor Paulus siger at  ”For da I modtog Guds ord, som I hørte af os, tog I ikke imod det som menneskeord, men som det, det i sandhed er, Guds ord, og det virker i jer, som tror”.Ånden og ordet
Umiddelbart kunne 1 Thess 1,5 godt læses som en problematisering af ordet. Paulus siger at ”vort evangelium kom ikke til jer blot med ord, men også med kraft og med Helligånd og med fuld vished”. Hvad er forholdet mellem ”ordet” og ”Helligånden” her? I den større sammenhæng reserverer Paulus sig overfor folk der taler med smigrende ord (2,5). Det er ind i denne sammenhæng at dette forhold skal forstås[3]. Ordet er båret af Helligånden, og som sådan adskiller det sig fra de ”smigrende ord”.
Den samme sammenhæng mellem Ord og Ånd finder vi i 1 Kor 2,1-4. I 1 Thess sættes det i kontrast til dem der taler ”Smigrende ord” (2,5) og i 1 Kor står det i kontrast til ” fremragende talekunst” (2,1), ” talekunstens visdom” (1,17) og ” min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis,” (2,4).
Det første vi kan se, er at brugen af ”talekunstens visdom” fører til at Kristi kors bliver ”tom tale” (1,17b). I 2,4 bruges udtrykket ”overtalende visdomsord”. Kontrasten til dette er ”Ånd og kraft som bevis”. 
Hvad referer det ”bevis” til? Det er vanskeligt ud fra konteksten at forstå det som tegn og undere. Det vanskeliggøres af kontrasten mellem tegnsøgende jøder og forkyndelsen af Kristus som Paulus opstiller i 1,22. Beviset er snarere selve eksistensen af menigheden i Korinth. Selve det at den overhoved blev til i den kontekst er et bevis på Åndens gerninger.

Litteratur
Fee, Gordon D. To what end exegesis?: essays textual, exegetical, and theological. Grand Rapids, Mich. ; Vancouver, British Columbia: W.B. Eerdmans ; Regent College Pub, 2001.
Schnabel, Eckhard J. Paul the Missionary: Realities, Strategies and Methods. Downers Grove, Ill: IVP Academic, 2008.


[1] Schnabel, Paul the Missionary, 211.
[2] Jf Jesus i Luk 4,18f
[3] Fee, To what end exegesis?, 66.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar