onsdag den 7. maj 2014

Hvor var Jesus? – et indspil fra Hebræerbrevet

Jeg har brugt lidt krudt på at diskutere sprog og kristologi med biblen.info – men på en eller anden måde skal vi have hævet os op over hvad småord betyder. Spørgsmålet er, om vi kan komme ud over dette sproglige halløj, for vi kan komme til at kaste med grammatiske sten, hvilket som bekendt er en udfordring, hvis man selv bor i et glashus (om det så er biblen.info eller mig, der bor i glashuset skal jeg lade være usagt). Derfor skal vi nu se lidt på Hebr 10,4-5. Den danske tekst hedder:
”Derfor siger han, da han træder ind i verden: Slagtoffer og afgrødeoffer vil du ikke have, men et legeme har du beredt mig;”. Der er to interessante spørgsmål her: 1) Hvad betyder "verden" 2) Hvad betyder "træde ind i"?

1) Hvad betyder "verden"?
Det interessante i denne sammenhæng er ordet at han træder ”ind i verden”. Forfatteren bruger ordet verden fem gange i sit skrift: 4,3 og 9,26 hvor han taler om tiden fra verdens grundlæggelse. I 11,7 taler han om, at Noa dømte verden. Denne tekst er interessant, fordi den vanskeliggør at verden er det samme som ”den kommende verden”, som forfatteren taler om i fx 2,5. Det samme gælder 11,38. Derfor synes sproget i skriftet som helhed at tale for at det er ”verden” normalt forstået der tales om her.
En oversigt ser sådan her ud:
4,3
fra verden blev grundlagt.
9,26
for så måtte han have lidt mange gange, siden verden blev grundlagt
10,5
Derfor siger han, da han træder ind i verden
11,7
ved denne tro bragte han (Noa) dom over verden
11,38
de var for gode til denne verden
Det peger rimeligvis på, at med ”verden” tænker forfatteren på denne fysiske verden, og at det er den Jesus i 10,4 træder ind i.
 
2) Hvad betyder ”Træde ind i ” (εἰσέρχομαι)?
Hebr 10 taler om at Kristus ”trådte ind i” verden. Udtrykket ”trådte ind i” bruges lidt forskelligt i brevet, og vi skal se lidt på de forskellige steder her;
Tekst
Hvem
Hvor træder han/det/de hen?
6,19
Håbet
Ind bag forhænget
6,20
Jesus
Bag forhænget (ὅπου peger tilbage)
9,12
Jesus
Ind i det allerhelligste
9,24
Jesus
Ind i helligdommen
9,25
Ypperstepræsten
Ind i helligdommen
10,5
Jesus
Ind i verden
På den måde kommer Jesus til at ”træde ind” to steder:
A. Verden (10,5)
B. Himlen helligdommen/Det allerhelligste (6,20 9,12.24)
Hvordan hænger de to bevægelser sammen? Først har vi en bevægelse der hedder: Himlen -> Verden (10,5). Derefter har vi en bevægelse der hedder -> helligdommen. Det underbygger den tofasede kristologi, jeg tidligere har argumenteret for findes i brevet[1]. Ellers bør man komme op med en anden forklaring på hvad det vil sige at “træde ind i verden”

3) Hvornår trådte han ind i verden? 
Men der er så en ting mere vi skal have styr på; Er denne ”indtræden i verden” fortid eller fremtid i forhold til forfatteren? Hvis den er fremtid, så hjælper det ikke ret meget, for så er det ikke en støttet til mit synspunkt.  Her mener jeg, at logikken i vers 8 til 10, der er en udlægning af citatet i vers 4-7 taler klart for en handling, ligger i fortid i forhold til læseren. I forlængelse af forfatteres understregning af forskellen mellem ofringer, og at gøre Guds vilje (v.6 og v.7) siger han så
”efter hans vilje er vi blevet helliget ved at Jesu Kristi legeme er blevet ofret en gang for alle” (10,10). Dermed ligger ofringen af legemet forud for helligelsen, og dermed er den indtrædelse i verden, der er talt om i vers 5 sket forud for den helligelse der er tale om i vers 10. Så det kan ikke være “genkomst” han refererer til her.

Så Jesus trådte først ind i verden, dernæst ind i himlen. Disse to begivenheder ligger forud i tid for forfatterens erklæring af, at være blevet helliget 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar