mandag den 5. maj 2014

Betyder ”Igen” ”Igen”?


Betyder ”Igen” ”Igen”?
I Hebr 9,28 hedder det at Kristus ” vil anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld”.
Hvis man, som Biblen.info hævder, at Hebræerbrevet ikke mener at Jesus har været menneske, så kan han jo ikke komme anden gang. – Og det siger teksten så heller ikke, hvis man skal tro biblen.info. Sagen er nemlig den, ifølge biblen.info så kan det ord der er oversæt med ”igen” nemlig også betyde ”følgende”. Argumentet er følgende[1]:

”I dette tilfælde er oversættelsen ganske vist i overensstemmelse med de fleste andre Bibeloversættelser, men sagen er, at selvom "ex deuterou" (og "to deuterou") kan betyde "anden gang", kan det også betyde "derefter". Det ser vi i Judas 1,5: »hvorledes Herren først frelste sit folk ud af Egypten, men senere (to deuterou) udryddede dem«. Her kunne Bibelselskabet ikke drømme om at skrive, at Gud dræbte hele sit folk igen.”
Altså ordet deterou kan både betyde ”anden gang”, men det kan også betyde ”derefter”. Og det er sådan set næsten rigtigt. Oversættelsen i Judas 1,5 er jeg enig i. Det giver ikke mening at oversætte Judas 1 med ”igen”. 

Men der er en afgørende forskel mellem Judas 1 og Hebræerbrevet, og den forholder biblen.info sig ikke til.
 Godt nok lægger Biblen.info op til, at der står ”to deuterou”. Men det gør der rent faktisk ikke. Der står ikke u til sidst, men n. Det er en akkusativ og ikke en genitiv. Her er første problem. For på græsk er det sådan at ord der står i akkusativ ofte handler om tid, og derfor er det korrekt at oversætte Judas med ”senere”.
Når det har en anden form her (genitiv), så er det fordi det står sammen med en præposition foran (ex). Og så kan man ikke uden videre antage, at det betyder det samme. Biblen.info kan forstås sådan at brugen med præpositionen er lige meget – men det en udokumenteret påstand.

Anden gang?
Her vil biblen.info sandsynligvis sige at jeg leger med sproget, og for at undgå den anklage, så lad os se på, hvordan ”ek deterou” bliver brugt i NT; Her er det vanskeligt at nogle af stederne skal oversættes med ”senere”;
Hvis Biblen.info har ret
Apg 11,9
ἀπεκρίθη δὲ φωνὴ ἐκ δευτέρου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
For anden gang talte røsten fra himlen
Derefter/senere talte røsten fra himlen
Joh 9,24
Ἐφώνησαν οὖν τὸν ἄνθρωπον ἐκ δευτέρου
De tilkaldte så for anden gang manden,
De tilkaldte så manden derefter
Apg 10,15
φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου
Så lød røsten igen til ham, for anden gang
igen lød derefter
Mark 14,72
εὐθὺς ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν
I det samme galede hanen anden gang.
Staks  derefter lød røsten (!)
Matt 26,42
πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων
Atter, for anden gang, gik han bort og bad
Igen, følgende, gik han bort og bad.

Det er vanskeligt ikke at forstå disse som ”anden gang”. 

Ser man Liddel-Scotts store ordbog over det græske sprog, så angiver den også ”for the second time” for ” ek deterou”, med henvisning til Mark 14,72 og Dioscorides. 

BDAG angiver også at det betyder ”for the second time” med henvisning til ”Diosc. 5, 41; Galen, CMG VII 159, 15 al.; PTebt 297, 19; PHolm 1, 32; Jon 3:1; Jer 1:13; 1 Macc 9:1; JosAs 14:6; 4 [6] Esdr [POxy 1010]; Jos., Ant. 6, 94; TestAbr A 7 p. 84, 9f [Stone p. 16]; Ath. 32, 3 [Resch, Agrapha 137]“
Sprogligt er den mest sandsynlige oversættelse “anden gang”.

Konteksten
Biblen.infos stærkeste kort er for mig at se konteksten. Han skriver

Hebræerne 9,27Og ligesom det er menneskenes lod at dø én gang og derefter dømmes,
Hebræerne 9,28sådan er Kristus ofret én gang for at bære manges synder og vil anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham.

Stillet sådan op, er det vanskeligt at se, hvorfor ”anden gang” ikke skal oversættes ”derefter”. Men der er lige et par ting, som i givet fald skal forklares.
I vers 27 er jeg helt enig i, at det skal oversættes ”derefter”. Men det er også et helt andet ord der ligger bag den græske tekst. Det er formuleringen ”meta tauta”. Hvis forfatteren ønskede at understrege den sammenhæng så havde han sandsynligvis fastholdt ”meta tauta” til at angive rækkefølge. Det er i hvert fald sådan han gør andre steder i skriftet (4,7.8 10,15.22, 10,26). 

Hvis han havde ønsket at angive rækkefølge havde han sandsynligvis brugt den formulering, han normalt anvender for at angive tidsrækkefølge. Det betyder, at biblen.info skal komme med et godt bud på, hvorfor hebræerbrevet ikke bare fastholder ”meta tauta” men går over til ”ek deterou”, når ”meta tauta” er den normale måde, hvorpå han angiver rækkefølge i skriftet? Det kunne jo være fordi, det netop ikke var rækkefølge han ville angive.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar